Overseas Hub Malaysia

Overseas Hub Malaysia

NCKU, Taiwan & UM, Malaya

 

  • Center: Center: NCKU-UM Joint Research Center

                        (National Cheng-Kung University, Taiwan & University of Malaya, Malaya)

  • Established: September, 2019